DỰ ÁN

Hệ thống này cho phép người bán tạo ra các cửa hàng của riêng họ và đăng sản phẩm của họ để bán.
Người bán và người mua cũng có thể xác nhận trạng thái xử lý vận chuyển.
Ngoài ra, ứng dụng còn có một kênh trò chuyện riêng để giúp người mua và người bán giao tiếp tự do và an toàn.
Hệ thống đánh giá, một phần của hệ thống này, được sử dụng để đánh giá chất lượng hàng hóa và dịch vụ của người bán.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Backend: NodeJs
App: React Native

Dự án liên quan

Hệ thống quản lý kho

(English) Rewrite warehouse management system for a big Japanese
automobile manufacturer

Xem thêm

Hệ thống giao dịch tiền điện tử

(English) Cryptocurrency exchange allows the investors to trade for a variety of coins: Bitcoin, Ethereum, Ripple, ERC20 Tokens

Xem thêm

Trí tuệ nhân taọ Keiba

(English) Horse racing is a very popular sport in Japan
AI Keiba is a horse racing prediction system

Xem thêm

Hệ thống Blockchain

(English) Create a new blockchain network that has speed up to 10000tps with BFT consensus

Xem thêm

Kết nối hạnh phúc – Cosy

(English) A social network is inspired by LINE – the most popular sns mobile application in Japanese

Xem thêm

Ứng dụng trò chơi

(English) Bitcoin is the richest man in Crypto, his physical life does not lack of anything, he is the one that everybody in this area wants to be, but he has never been completely happy

Xem thêm
27 CLIENT SUCCESS

Over a decade of stellar software solutions

Xem thêm

Tell us about your project

4
YEARS IN OPERATION
220
LOYAL CLIENTS
5
OFFICES GLOBALLY

Awards & Recognition

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy