DỰ ÁN

COSY là một mạng xã hội được lấy cảm hứng từ LINE – Ứng dụng SNS nổi tiếng nhất ở Nhật Bản.
Một số chức năng chính:
– Kết bạn
– Trò chuyện (riêng tư, nhóm)
– Đánh dấu thời gian
– Cuộc gọi video, cuộc gọi thoại miễn phí

Khách hàng của chúng tôi không muốn sử dụng các công nghệ như trò chuyện, cuộc gọi video, cuộc gọi thoại … từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tiết kiệm chi phí vận hành. Do đó, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển tất cả các tính năng trên ứng dụng COSY cho khách hàng.

Ví dụ: để tạo các tính năng gọi video và cuộc gọi thoại, chúng tôi đã nghiên cứu công nghệ WebRTC.

Hệ thống trò chuyện cùng lúc 100.000 người dùng đồng thời và có thể mở rộng quy mô một cách tự do.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã thêm các tính năng mới như:
– Nghe nhạc cùng nhau
– Kết nối bạn bè theo địa điểm v.v.

(English) TECHNOLOGIES, PROGRAMMING LANGUAGES

(English)

 Mobile App
 Swift (ios), Java (Android)
 Backend Nodejs
 Others
 WebRTC, ffmpeg, message queue

(English) TEAM

(English) 20 members

Dự án liên quan

Hệ thống quản lý kho

(English) Rewrite warehouse management system for a big Japanese
automobile manufacturer

Xem thêm

Hệ thống giao dịch tiền điện tử

(English) Cryptocurrency exchange allows the investors to trade for a variety of coins: Bitcoin, Ethereum, Ripple, ERC20 Tokens

Xem thêm

Trí tuệ nhân taọ Keiba

(English) Horse racing is a very popular sport in Japan
AI Keiba is a horse racing prediction system

Xem thêm

Hệ thống Blockchain

(English) Create a new blockchain network that has speed up to 10000tps with BFT consensus

Xem thêm

Ứng dụng trò chơi

(English) Bitcoin is the richest man in Crypto, his physical life does not lack of anything, he is the one that everybody in this area wants to be, but he has never been completely happy

Xem thêm

Ứng dụng phát trực tiếp

(English) A live streaming mobile application targets to artists and singers for Japanese market

Xem thêm
27 CLIENT SUCCESS

Over a decade of stellar software solutions

Xem thêm

Tell us about your project

4
YEARS IN OPERATION
220
LOYAL CLIENTS
5
OFFICES GLOBALLY

Awards & Recognition

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy