DỰ ÁN

Hệ thống này là một công cụ hữu ích mà các công ty sử dụng để tăng sự hài lòng và gắn kết của nhân viên.

Hợp đồng thông minh Ethereum được sử dụng để phát hành mã thông báo và xác định tất cả các hoạt động kinh doanh.

Cách thức hoạt động của nó là:
– Công ty A phát hành mã thông báo COIN ĐỎ.
– Công ty A phân phối cho mỗi nhân viên 100 mã thông báo RED COIN vào đầu tháng.
– Nhân viên sử dụng mã thông báo RED COIN để tặng cho các nhân viên khác (vì người đó đã đóng góp tốt nên bạn muốn thưởng cho anh ấy / cô ấy, ..). Số lượng mã thông báo mà người nhận nhận được được gọi là mã thông báo COIN XANH.
– Vào cuối tháng, mỗi nhân viên từ bỏ các mã thông báo RED COIN còn lại sẽ được đặt lại về 0 và mã thông báo COIN XANH của mỗi nhân viên sẽ được chuyển đổi thành phần thưởng.
– Mã thông báo COIN XANH cũng được sử dụng để xếp hạng để nhận giải thưởng nội bộ của công ty.
 

(English) TECHNOLOGIES, PROGRAMMING LANGUAGES

(English) Blockchain: Ethereum, Smartcontract
Backend: Nodejs

Dự án liên quan

Hệ thống quản lý kho

(English) Rewrite warehouse management system for a big Japanese
automobile manufacturer

Xem thêm

Hệ thống giao dịch tiền điện tử

(English) Cryptocurrency exchange allows the investors to trade for a variety of coins: Bitcoin, Ethereum, Ripple, ERC20 Tokens

Xem thêm

Trí tuệ nhân taọ Keiba

(English) Horse racing is a very popular sport in Japan
AI Keiba is a horse racing prediction system

Xem thêm

Hệ thống Blockchain

(English) Create a new blockchain network that has speed up to 10000tps with BFT consensus

Xem thêm

Kết nối hạnh phúc – Cosy

(English) A social network is inspired by LINE – the most popular sns mobile application in Japanese

Xem thêm

Ứng dụng trò chơi

(English) Bitcoin is the richest man in Crypto, his physical life does not lack of anything, he is the one that everybody in this area wants to be, but he has never been completely happy

Xem thêm
27 CLIENT SUCCESS

Over a decade of stellar software solutions

Xem thêm

Tell us about your project

4
YEARS IN OPERATION
220
LOYAL CLIENTS
5
OFFICES GLOBALLY

Awards & Recognition

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy